Klauzula informacyjna RODO – COVID 19

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady /UE/ nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – informuje się, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Gabinet Psychologii i Psychoterapii „Źródło” Katarzyna Laurent 3 Maja 52, 95-100 Zgierz (dalej: „Źródło”);

2) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów związanych z działaniami podejmowanymi w zakresie przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-2019) i zagwarantowania bezpieczeństwa osób przebywających w pomieszczeniach gabinetu oraz osób postronnych. Przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o następujące podstawy prawne:

  • w zakresie gromadzenia informacji o ostatnich miejscach pobytu (w szczególności w rejonach podwyższonego ryzyka), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i ochrona przed zakażeniami,
  • w zakresie gromadzenia informacji o stanie zdrowia tj. w szczególności informacji o ewentualnych objawach chorobowych, w tym w związku z wykonaniem pomiaru temperatury ciała, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.

3) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą prawnie uzasadnione i wskazane służby/instytucje w przypadku zaistnienia podstaw do ich powiadomienia (np. Służby ratownictwa medycznego, Sanepid, GIS itp…)

4) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a w pozostałym zakresie do czasu zaprzestania stosowania środków ochronnych przed COVID-2019.

5) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

6) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

7) W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktowania się z Administratorem Danych Osobowych pod adresem e-mail:  kontakt@zrodlopsychoterapia.pl lub dzwoniąc na nr.tel.: 513 537 454.

Zgierz, maj 2021r. Katarzyna Laurent

Administrator  Danych Osobowych

©2017 Żródło Katarzyna Laurent Wszystkie prawa zastrzeżone

error: Treść strony www jest chroniona!